Kritiek geven en kritiek ontvangen

Kritiek geven en kritiek ontvangen is heel erg moeilijk. We weten allemaal wat kritiek is maar hoe kan je er het beste mee omgaan en hoe kan je het beste kritiek geven? In zekere zin lijkt het op coachen. Het is daarom handig om ook dat artikel door te lezen mocht u moeite hebben met kritiek geven en kritiek ontvangen.

Om te beginnen is de definitie van kritiek: hij die interpreteert, beoordeelt, analyseert, beargumenteerd of observeert. Hij die uitspraken, daden, werken, meningen, theorieën enzovoort beoordeelt. Veel mensen denken echter dat kritiek de negatieve manier va coachen is. Dit betekent dat tips, meningen en analyses per definitie negatief zijn en daarnaast ook nog is op een negatieve manier worden doorgegeven van manager op werknemer of manager op manager. Dit is echter niet het geval.

Kritiek geven en kritiek ontvangen van personeel is heel wat anders dat wat veelal wordt gedacht. Het is een vorm van coachen en ja het is een vorm van coachen die niet gaat over complimenten en wel over dingen die beter kunnen. Echter gaat het om de manier waarop kritiek wordt gegeven of ontvangen, van personeel naar manager of vice versa, hoe kritiek wordt ervaren. Een manager kan kritiek op een heel vriendelijke manier overbrengen naar zijn personeel, dan zal het niet als kritiek worden ervaren, maar als een tip om een bepaalde handeling te verbeteren. Als deze tips heel negatief worden meegegeven aan het personeel dan zal het zeker als negatieve kritiek worden ervaren en misschien zelfs als een persoonlijke aanval op het functioneren van een persoon of groep. Vergeet niet dat bijna ieder mens negatieve kritiek zal zien als een aanval op de persoon zelf. Probeer dit te allen tijde te voorkomen door de kritiek als hulp over te laten komen.

Ook als manager is het mogelijk dat u van zowel onder uit de hiërarchie als boven uit de hiërarchie in een bedrijf kritiek kunt krijgen als ontvangen. Kritiek van onderuit de hiërarchie moet je ervaren als feedback en hier zeker iets mee doen. Zo kan je uiteindelijk alleen maar een betere manager worden. Kritiek ontvangen van bovenuit de hiërarchie in een bedrijf is moeilijker. Ook u zult dit kunnen zien als een aanval maar dit is 9 van de 10 keer niet het geval. Ook deze kritiek die meestal zwaarder wordt opgenomen dan kritiek van onder kunt u zien als feedback en hier moet u ook zeker iets mee doen. Probeer zelf ook, net zoals u dat van uw collega’s verlangt waaraan u kritiek geeft, kritiek luchtig op te vangen.

Comments are closed.