Medewerkers motiveren en prikkelen

Als manager is het belangrijk om medewerkers te motiveren en te prikkelen. Ten eerste is dit belangrijk voor de productiviteit van een organisatie en daarmee de omzet en het uiteindelijke verdiende geld. U als manager van bijvoorbeeld personeelszaken kan worden aangesproken op het feit dat werknemers niet productief genoeg zijn in hun werk wat ten koste zal gaan van de winst en uiteindelijk misschien wel van personeelsleden in een organisatie die niet goed functioneren en dit is allemaal niet goed voor uw bedrijf.

Het kost vervolgens weer tijd om mensen aan te nemen en op te leiden en dit kan u als manager allemaal voorkomen. Het is daarom van belang dat voor zowel u als het bedrijf waar u in of voor werkt de medewerkers altijd op hun maximum presteren. Altijd 100% presteren is statistische gezien mogelijk maar in het echt echter niet, maar een verschil in productiviteit van 60 % naar 90% kan op jaarbasis vele duizenden euro’s besparen voor een klein bedrijf tot miljoenen euro’s voor grote bedrijven. Dit geld kan nog is goed van pas komen in bijvoorbeeld een recessie.

Hoe kan je werknemers motiveren een hogere arbeidsproductiviteit na te streven als ze toch wel betaald krijgen? Dit kan op een aantal manieren, manier 1 is het inzetten van bonussen. U kunt een lager basissalaris geven maar bonussen als er een hogere productiviteit op de mat wordt gelegd. Dit zorgt voor een financiële prikkeling voor uw werknemers, en is één van de betere manieren om productiviteit te verhogen, want geld is toch nummer één punt waarom mensen werken. Pas wel op, want voor je het weet betaal je je blauw aan bonussen. In principe is het goedkoper om met minder werknemers een hogere productiviteit na te streven dan met meer werknemers een productiviteit, dit scheelt ook aanzienlijk in de personeelskosten etc.

Sommige bedrijven kunnen deze vorm van financiële prikkeling toepassen, het is bijvoorbeeld een te grote opgave om het salaris systeem te veranderen. Het is dan ook mogelijk en misschien minder ingrijpend om elke arbeider individueel proberen te motiveren, het is dan noodzakelijk om achter de persoonlijke drijfveren te komen en proberen deze te prikkelen door een omgeving te creëren waarin deze arbeiders goed tot hun recht komen. Ook dit zal uw werknemers motiveren, prikkelen en de arbeidsproductiviteit verhogen. Ook zullen werknemers elkaar meetrekken in hun goede gevoel en dit zal allemaal de winst van he bedrijf ten goede komen.

Ook kunt u persoonlijk er voor zorgen dat u als manager een positieve gezellige sfeer creëert waarin uw medewerkers zich thuis voelen. Hierdoor zal en dat kunt u zichzelf ook wel voorstellen een medewerker meer voor een bedrijf over hebben, zich minder snel ziek melden, flexibeler omgaan met werktijden en over het algemeen harder werken. Het is dus niet alleen de externe prikkel die u aan uw medewerker kunt geven ook een intrinsieke motivatie kunt u in uw medewerkers aanspreken om hogere arbeidsproductiviteit te realiseren. Hiermee haalt u ook eerder de gestelde bedrijfs doelen.

Comments are closed.