Managen – Hoe het moet?

Wat is het management nou precies? Veel mensen vragen zich af wat het inhoud om te managen en deel uit te maken van het management maar dit is eigenlijk niet zo lastig. Managen en het management zijn twee verschillende dingen dat is denk ik wel duidelijk maar het management zorgt door het managen van alle managers van het uitvoeren van een bedrijfstactiek. Snapt u het nog? Waarschijnlijk nog maar half dus daarom de volgende citaten om het een en ander duidelijker te maken. Wat is en wat doet een manager?

Een manager is iemand die werk gedaan krijgt door andere mensen acties te laten ondernemen en is daardoor dus afhankelijk van andere personen voor zijn eigen werk wat hij of zei aflevert. Dit is soms lasting maar ook een uitdaging.
De kerntaken van het management en voor de managers zijn:

I. Strategisch beleid maken en positioneren
II. Design of a suitable organizational structure: Structureren
III. Richting geven aan operationele processen.

Hierboven staan de drie belangrijskte taken voor een manager en uiteindelijk voor het management want hier maakt u als manager deel van uit en dus bent u verantwoordelijk. U moet dus delegeren en andere mensen sturen dit kan je op verschillende manieren doen zoals motiveren door middle van prikkelen, training geven om het werk beter uit te voeren of af en toe een werknemer sturen en ook een compliment geven is zeker noodzakelijk om een goed proces nog een keer te laten gebeuren. Ik hoop dat duidelijker is geworden wat managen is en vooral wat managen niet is ook het management komt nog aan bod op deze site. Voor nu het managen.

Comments are closed.