Marketing vormen

Marketing is erg belangrijk voor een bedrijf. Het is zeer uitzonderlijk dat een bedrijf gezond kan zijn zonder marketing. Hoe weet immers iedereen van uw bedrijf af en de diensten of producten die u levert? Hoe weten klanten waar uw producten en/ of diensten te koop zijn en hoeveel deze kosten. Juist dit is alleen mogelijk met marketing. Nauw samenhangend met marketing is het imago en de identiteit van een bedrijf. Lees deze stukken zeker door als u meer wilt weten over marketing van uw bedrijf.

Marketing, wat bereik je daar precies mee? Marketing wordt gebruikt om diensten en of producten die aan bedrijf aanbied op de markt te zetten zodat mogelijke klanten weten dat ze bij dit bedrijf een bepaald product of dienst kunnen kopen. Mochten ze dit ooit nodig hebben dan weten ze van de marketing nog dat uw bedrijf dit aanbied en is er een goede mogelijkheid dat ze producten kopen bij uw winkel. Marketing is dus onder andere het bekend maken van een bedrijf of organisatie bij het grote publiek.

U als bijvoorbeeld sales manager moet er onder andere voor zorgen dat er zoveel mogelijk producten worden verkocht. Dit kunt u doen door marketing. U kunt een marketingbedrijf inhuren om uw verkoop te bevorderen maar ook kunt u zelf actie ondernemen om originele marketing acties te bedenken voor uw bedrijf of een specifiek product van uw bedrijf. Er is dus ook verschil in marketing te zien. U kunt algehele marketing toepassen. Dit is ook wel marketing van een hele branche. Stel u zit in de tuinbouw. Dan kunt u samen met andere tuinbouwbedrijven de hele tuinbouwmarkt promoten. U kunt echter ook voor een andere vorm van marketing kiezen zoals Persoonlijke marketing; bij persoonlijke marketing maakt u alleen reclame voor uw gehele eigen bedrijf. Ook is er specifieke persoonlijke marketing; bij specifieke persoonlijke marketing maakt u reclame voor een specifiek artikel dat uw bedrijf maakt. Kijken we weer naar het tuinbouw voorbeeld dan zou dit bijvoorbeeld plant X kunnen zijn van de misschien wel 100 verschillende planten die er bestaan in uw bedrijf.
Marketing kan in verschillende vormen plaatsvinden. Een paar marketing voorbeelden van duur naar minder duur zijn:

1) Reclame op de tv en/ of radio om een dienst of product op grote schaal bekent te maken
2) Artikelen in kranten/ tijdschriften/ magazines etc. om uw
3) Het op de kaart zetten van een branche op tv of radio met ander bedrijven
4) Het maken van een website voor promotie van uw diensten of producten
5) Een originele ludieke actie die uw bedrijf bekent
6) Het uitdelen van flyers over uw bedrijf/artikel/branche

Belangrijk is dat er met deze verschillend vormen van marketing rekening wordt gehouden met het imago en de identiteit van en bedrijf. Een serieus bedrijf met hele serieuze onderwerpen zoals een begrafenis onderneming kan beter geen grappig bedoelde reclames gaan houden. Het is dus belangrijk om de marketing aan te passen per bedrijf.

Comments are closed.