Noodfonds Griekenland IMF, EFSF

Eind maart 2010 werden de Eurolanden het daadwerkelijk eens over de opzet van een reddingsplan voor Griekenland. Duitsland en Frankrijk hebben dit akkoord samen voorbereid en de andere Europese landen sloten zich er bij aan. Het uiteindelijke plan werd een combinatie van steun door het IMF en ingrijpen door de eurolanden. In eerste instantie zou Griekenland volgens het plan bij het IMF aan moeten kloppen. De eurolanden zouden vervolgens bereid zijn om onder strenge voorwaarden leningen te verstrekken aan Griekenland. De belangrijkste voorwaarde voor deze leningen is dat de Grieken grote maatregelen nemen om de het begrotingstekort aan te pakken.

Lenen

In april 2010 kwamen de ministers van Financiën van de Eurolanden na overleg overeen welk bedrag ze precies aan de Grieken wilden lenen. Ze zijn bereid om in het eerste jaar voor 30 miljard euro aan krediet te verstrekken, tegen een rente van ongeveer 5 %. Van die 30 mld. bedrag zou Nederland rond de 1,8 miljard euro bijdragen. Ook het IMF verklaarde bereid te zijn ongeveer 15 miljard euro aan Griekenland te lenen zodra het land daarom zou vragen. Griekenland vroeg eind april 2010 daadwerkelijk om financiële steun. Het land diende een aanvraag in bij de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank om het plan voor financiële hulp zo spoedig mogelijk te activeren.

Bezuinigen is hulp krijgen

Begin mei maakte de eurolanden en het IMF bekend Griekenland te willen steunen met een lening van 110 miljard euro, verspreid over drie jaar. Hiervan komt 80 miljard voor rekening van de eurolanden en 30 miljard komt van het IMF. Nederland zal in totaal 5 miljard euro bijdragen. De leningen zijn gebonden aan zeer strenge voorwaarden. De Griekse overheidsuitgaven moeten over drie jaar met 30 miljard euro worden teruggebracht en het begrotingstekort moet in 2014 tot onder de 3 % van het BBP zijn gedaald. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen zullen de Grieken streng moeten bezuinigen. Als Griekenland niet aan de voorwaarden kan voldoen, kunnen de eurolanden elk kwartaal besluiten de lening op te schorten. Griekenland heeft hiermee ook ingestemd dus dit is een goede garantie dat ze in ieder geval hun best gaan doen om de economie weer op de rails te krijgen.

Noodfonds

Voor alle noodlijdende landen is er een noodfonds opgezet door European Financial Stability Facility (EFSF). Dit noodfonds kan ingezet worden mocht een land in grote financiële problemen komen. Daarnaast bewaakt dit fonds de stabiliteit van de euro. Op dit moment is het nog een tijdelijk fonds maar in december 2010 is besloten om een permanent noodfonds te maken. Hiervoor moet wel het Verdrag van Lissabon worden veranderd, omdat hierin staat dat EU landen elkaar niet financieel mogen helpen. Griekenland en het geld dat zij hebben geleend geld niet mee voor dit noodfonds aangezien zij dit geld al hadden geleend voordat het fonds was opgericht. Ierland was en is tot nu toe het eerste en enige land dat gebruik maakte van het fonds.

Conclusie

Er is een noodfonds opgezet. Dit fonds geld trouwens niet alleen voor de PIGS landen maar voor alle Europese landen. Echter is het natuurlijk zo dat het alleen gebruikt kan worden door noodlijdende landen en dan kom je weer uit op de PIGS landen. Van dit fonds is al gebruik gemaakt door Ierland. Het fonds zorgt voor garantie en dus rust voor de Europese economie en is daarom één van de belangrijkste acties die zijn genomen voor en door de Europese landen. Verder is aan Griekenland ook al geld geleend. Dit ging echter niet via het noodfond want die bestond toen nog niet. Het blijft een actie die is ondernomen door de Europese landen om de Griekenland in dit geval te ondersteunen.

Diplomatie

De belangrijkste conclusie is dat de Europese landen vooral de PIGS landen onderdruk hebben gezet. Dan zal je denken is dit dan steun? Ja, dat is steun, want het is namelijk hoogstnoodzakelijk voor de PIGS landen om door te gaan met hervormingen en bezuinigingen. Daarom is het belangrijk dat ze onderdruk worden gezet om dit te blijven doen. Het is dus een verkapte vorm van steun maar wel één van de belangrijkste dingen die de Europese landen hebben gedaan voor de PIGS landen.

Comments are closed.